Dotarea și echiparea pensiunii urbane Toscana

Oct

22

Time: 10pm
Location: Brasov

Despre Proiectul

Dotarea și echiparea pensiunii urbane Toscana

S.C. DAVID INVESTIȚII INTERNAȚIONAL S.R.L.

imng1

  • Beneficiarul proiectului :

S.C. DAVID INVESTIȚII INTERNATIONAL S.R.L.
   • Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie

Societatea comercială S.C. DAVID INVESTIȚII INTERNATIONAL S.R.L. a fost înființată în anul 2007.

Întreaga activitate a firmei este subordonată misiunii acesteia, și anume asigurării unor câștiguri corecte și echitabile ale acționarilor săi prin desfășurarea unei activități profitabile și prin dezvoltarea unei organizări eficiente orientată spre reducerea continuă a costurilor.

Societatea este preocupată de îmbunătățirea situației economice proprii, dar și de satisfacerea în parametri optimi ai nevoilor clienților și de imaginea sa publică, pe care va încerca să o îmbunătățească continuu, atât direct prin serviciile oferite, cât și indirect prin activitățile de publicitate.

Viziunea firmei : să ofere clienților servicii de o calitate ridicată, în special în domeniul serviciilor turistice.

Misiunea firmei : să obțină câștiguri corecte și echitabile respectând interesul clienților.

Strategia firmei : modernizare și diversificare. Direcționarea resurselor proprii și atragerea de resurse adiacente destinate obiectivelor subscrise și asumate.

   • Forma de organizare

Societate cu răspundere limitată.

* încadrată ca întreprindere în categoria IMM, în sub-categoria microîntreprinderilor, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare

   • Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale

Sediu social: Brașov, Str. Anton Pann, nr. 9, Județul Brașov, Regiunea Centru, România

Punct de lucru:

Regiunea 7 Centru, Județul Brașov, municipiul Brașov, str. Stejerișului, nr. 40.

 

Cod Unic de Înregistrare SC DAVID INVESTIȚII INTERNATIONAL SRL : 26154660.

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului SC DAVID INVESTIȚII INTERNATIONAL SRL : J 08/1197/2007.

 

Prin intermediul prezentului proiect se dorește înființarea unei pensiuni moderne în orașul Brașov, într-o zonă cu potențial turistic ridicat.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea calității infrastructurii turistice la nivelul orașului Brașov și acoperirea cererii pentru servicii de cazare turistică.

Diversificarea gamei de servicii oferite de către societate, prin abordarea unui segment de piață nou și anume domeniul oferirii de servicii de cazare turistică pentru clienți.

 

Descrierea Pensiunii turistice Toscana

Prin intermediul prezentului proiect se urmărește numai realizarea dotării și echipării corespunzătoare a construcției existente.

Caracteristicile construcției sunt următoarele:

– număr nivele : D+P+1E+M1+M2

– înălțimea liberă : parter – 3,00m; etaj – 2,60m; mansardă – 2,60m

A. Sistemul constructiv

Fundațiile construcției sunt realizate din beton armat.

Zidăria este executată din cărămizi GVP, cu structură de rezistență cu sâmburi și stâlpi din beton armat, centuri și grinzi din beton armat.

Planșeele peste demisol, parter și etaj sunt din beton armat.

Șarpanta este din lemn, cu învelitoare din țiglă, în două ape, cu lacarne mari.

B. Asigurarea cu utilități

Construcția este conectată la rețele de utilități, nefiind necesare lucrări de construcții suplimentare pentru asigurarea acestora.

   • Structura funcțională a pensiunii

Pensiunea „TOSCANA” este proiectată într-o singură clădire, având regimul de înălțime D+P+1E+M1+M2.

Construcția este alcătuită din următoare încăperi:

   1. Demisol
   • Apartament – format din două camere, baie și terasă
   • Camera pentru centrala termică și spălătorie

Serviciul de spălătorie asigură serviciile de întreținere a curățeniei la nivelul pensiunii, cât şi serviciile de spălare, uscare şi călcare pentru dotările textile aferente pensiunii.

   • Adăpost Protecție Civilă
   • Sas adăpost
   • Saună
   • Depozit cazare
   • Casa scării
   1. Parter
   • Bucătărie
   • Sală mese
   • Grupuri sanitare
   • Recepție
   • Hol+casa scării+anexe
   1. Etaj
   • 4 camere cu baie proprie și terasă
   • Oficiu
   • Hol+casa scării
   1. Mansardă 1
   • 4 camere cu baie proprie și terasă
   • Hol+casa scării
   1. Mansardă 2
   • 1 apartament format din două camere, o cameră de zi, terasă, hol și baie proprie
   • Hol+casa scării

Soluția funcțională aleasă prezintă o desfășurare a construcției pe cinci niveluri (demisol, parter, etaj, mansardă 1, mansardă 2), cu următoarea structură funcțională:

 

Tip încăpere

Amplasare

Suprafață (mp)

Demisol

Parter

Etaj

Mansardă 1

Mansardă 2

Apartament (inclusive terasă)

X

70,21

Adăpost Protecție Civilă

X

14,42

Sas adăpost

X

12,78

CT și Spălătorie

X

15,88

Saună

X

14,57

Depozit cazare

X

9,79

Hol și casa scării

X

9,71

Bucătărie

X

15,88

Sală mese+terasă

X

100,57

Grupuri sanitare

X

23,37

Recepție

X

16,00

Hol+casa scării+anexe

X

24,18

4 camere+bai+terasa

X

149,08

Oficiu

X

9,79

Hol+casa scării

X

27,14

4 camere+bai+terasa

X

127,43

Hol+casa scării

X

39,89

Apartament+terasa

X

102,22

Hol+casa scării

X

11,17

 

Descrierea serviciilor oferite

Pensiunea ”TOSCANA” va oferi pe piață servicii hoteliere de un nivel calitativ corespunzător unei pensiuni de 4 stele. Aceste servicii sunt detaliate în paragrafele următoare.

   • Servicii de cazare

Pensiunea are o capacitate de cazare de 8 camere și două apartamente, ceea ce înseamnă minim 24 de locuri de cazare.

Pentru primul an de funcționare se preconizează un grad de ocupare de 53,75%, acesta urmând să crească cu 5% începând cu anul al doilea de funcționare.

Facilități suplimentare oferite clienților :

– TV color în cameră;

– programe TV prin cablu;

– acces la internet, xerox, fax și telefon internațional.

   • Servicii de servire a mesei

În cadrul pensiunii, clienții acesteia vor avea posibilitatea de a servi mic-dejunul în cadrul acesteia, în spațiul special amenjat de la parterul clădirii.

Din studiile și estimările realizate anterior se estimează că numărul mediu al clienților pe zi, pentru primul an de funcționare, va fi de 11, iar veniturile medii realizate din această activitate / client vor fi de 15 RON. Serviciile de servire a mesei vor conduce la venituri medii zilnice de 165 RON.

Ce nevoi satisface pnerea în funcțiune a obiectivului turistic

Prin înființarea unei pensiuni turistice, dotate și echipate corespunzător, societatea dorește satisfacerea tuturor cerințelor clienților în materie de calitate și bun gust. În cadrul pensiunii se dorește crearea unei ambianțe plăcute, care să creeze un spațiu primitor, cald și care să asigure pe lângă confortul fizic și confortul psihic atât de necesar beneficiarilor.

Totodată, prin crearea unei structuri de primire turistică modernă și performantă, dotată cu mobilier și dotări moderne și performante, potențialii clienți vor fi motivați să opteze pentru această soluție de cazare sau de servire a mesei, datorită condițiilor excelente oferite.

Cererea pentru acest tip de servicii în arealul în care va fi implementat proiectul de față este justificată de următoarele date statistice :

– Număr de agenți economici susceptibili să organizeze reuniuni și traininguri cu participarea unor invitați din alte localități/țări – la nivelul orașului Brasov există un număr de aproximativ 19.000 de firme (dintre care societăți care se încadrează în categoria firmelor mari și care au relații de colaborare cu societăți comerciale importante din alte țări ale Uniunii Europene: S.C. Electrica S.A., S.C. Roman S.A, S.C. IAR S.A., S.C. Tipotex S.A., S.C. Design Construct S.R.L.), care desfășoară activitate economică și care, în scopul dezvoltării unor relații comerciale durabile, primesc în orașul Brașov parteneri (români și străini) pentru diverse întâlniri de afaceri. Din acest motiv, aceștia au nevoie de un spațiu modern în cadrul căruia partenerii de afaceri să fie cazați și unde să aibă posibilitatea de a servi masa.

– Număr turiștilor care vizitează zona turistică Brașov este de aproximativ 370.000 de persoane pe an, cu valori putin mai ridicate pe perioada de iarna față de perioada de vară.

– În cadrul orașului Brașov activează instituții publice (Primărie, Administrația Financiară, Complexul Militar Brașov, Direcția de Control Financiar de Stat, etc.), sanitare și de învățământ (primar, gimnazial, liceal, universitar) care întrețin relații de colaborare cu entități similare din țară și străinătate. Schimburile de experiență, vizitele reciproce, evenimentele comune organizate generează cerere de servicii de cazare și servire a mesei care nu sunt, până la acest moment, acoperite de unitățile turistice existente.

Pentru a putea oferi clienților servicii de o calitate ridicată, firma va apela la introducerea unor tehnologii moderne în procesul de prestare a serviciului. Acest aspect, coroborat cu angajarea de personal specializat va conduce la obținerea unor rezultate economice pozitive pentru firmă și totodată va conduce la formarea unei clientele fidele.

Tehnologiile la care va apela societatea sunt:

   1. Crearea unui sistem de rezervări online prin intermediul site-ului

Prin intermediul site-ului de internet ce va fi construit, societatea va oferi potențialilor clienți posibilitatea de a vizualiza imagini din toate încăperile pensiunii. Astfel, clientul are posibilitatea de a-și alege camera care i se potrivește cel mai mult și să facă o rezervare.

   1. Plata serviciilor se va putea face și pe cale electronică, prin intermediul cardurilor bancare

În cadrul societății se va instala un cititor de carduri bancare. Cu ajutorul acestuia plata serviciilor se va face și în mod electronic. Această modalitate de plată este din ce în ce mai folosită datorită avantajelor pe care le oferă, dintre care cel mai important fiind rapiditatea tranzacțiilor.

   1. Utilizare tehnologii moderne/performante (bucătarie, aer condiționat)

Societatea noastră dorește înființarea unei pensiuni care să dispună de toate echipamentele și dotările necesare pentru oferirea unor condiții de cazare și de servire a mesei care să corespundă nevoilor clienților. Echipamentele și dotările care vor fi achiziționate au fost prezentate în cadrul subpunctului 2.1 al prezentului plan de afaceri.

   1. Dezvoltarea unei baze de date cu clienții firmei

Societatea își va dezvolta o bază de date în care va stoca, cu acordul acestora, datele tuturor clienților firmei, inclusiv datele lor de contact. Astfel, societatea le va putea trimite informații cu privire la ofertele și pachetele turistice pe care le lansează, precum și orice alte tipuri de informații care ar putea prezenta interes pentru aceștia.

Avantajele serviciilor oferite

Serviciile de servire a mesei (mic dejun) care vor fi oferite de către pensiunea “TOSCANA” beneficiază de un avantaj competitiv față de ceilalți ofertanți de pe piață, datorită calității specialităților culinare oferite și calității ridicate a serviciilor. Totodată interesul clienților pentru serviciile de servire a mesei va fi stimulat prin oferirea unor preparate cu specific italienesc şi a unor preţuri excepţionale.

Serviciile de cazare prezintă un avantaj competitiv față de concurență datorită condițiilor de confort asigurate de clădirea nou dotată și utilată modern, calitățiii serviciilor oferite și prețurilor practicate.

De asemenea, este de subliniat faptul că poziționarea spațiului de cazare pe drumul care face legătura între orașul Brașov și stațiunea montană Poiana Brațov îi conferă incontestabile avantaje concretizate prin accesul facil, prin posibilitatea de a atrage clienți și a se face cunoscută prin simpla prezență lângă o cale deosebit de circulată de către turiști.

Clienții pensiunii se vor putea bucura, cu ușurința conferită de distanțele scurte, atât de obiectivele turistice, istorice și culturale ale municipiului Brașov cât și de posibilitățile de recreere și de practicare a diferitelor sporturi, mai ales în perioada de iarnă, din stațiunea montană Poiana Brașov.

Proximitatea zonei centrale a municipiului Brașov aduce după sine posibilitatea de a-și adresa serviciile segmentului de clienți “business” care vizitează Brașovul in scop de afaceri sau de instruire.

Proiecte legate de activități viitoare

Odată cu formarea unei clientele și dezvoltarea afacerii se dorește dezvoltarea serviciilor complementare după cum urmează :

– amenajarea unui loc de joacă pentru copii;

– amenajarea unui teren de sport destinat clienților pensiunii;

– legarea sejurururilor petrecute la pensiunea TOSCANA de alte activități turistice și de recreere pe care le oferă alți agenți economici din zonă, pe baza încheierii unor parteneriate reciproc avantajoase.

Zona turistică Brașov :

Funcția turistică a orașului Brașov este determinată atât de importante obiective turistice, cât și de poziția orașului. Brașovul este un loc împânzit de numeroase locuri ce merită văzute: muzee, rezervații naturale și monumente istorice, cele mai importante fiind:

   • monumente istorice

Biserica Neagra este unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură gotică din România. Inițial s-a numit Biserica Sfânta Maria, până în anul 1689 când a avut loc un incendiu care a distrus parțial clădirea, înnegrindu-i zidurile. Atunci a primit numele actual – Biserica Neagră. În clopotnița bisericii se află cel mai mare clopot din România, un clopot din bronz care cântărește 6 tone. Biserica adăpostește o importantăși valoroasă colecție de covoare orientale (peste 100). Stranele din interior constituie un alt element de patrimoniu al Bisericii Negre, la care se adaugăși renumita orgă, cu 4.000 de tuburi, instalatăîn 1839.

Turnul Negru a fost ridicat în secolul al XIV-lea, el trebuind săîmpiedice apropierea dușmanilor de zidurile orașului. În trecut, turnul poseda un sistem de legătură cu Cetatea printr-un pod mobil ce se lasă până la Bastionul Fierarilor. Acoperișul inițial nu se mai păstrează, fiind distrus de trăznet, în1559, și de incendiul din 1689 – care au înnegrit zidurile turnului și i-a dat denumirea de azi.

Turnul Alb se află la 59 m depărtare de zidul cetății, și comunică cu aceasta printr-un pod mobil ce făcea legătura între turn și Bastionul Graft. Era cel mai ridicat punct de fortificație din Brașov și era deservit de breasla cositorarilor. În ultimii ani a fost restaurat și deține un punct muzeal.

Bastionul Graft sau Bastionul Poarta (germ. Torbastei), a fost ridicat în secolul al XV-lea, de către breasla selarilor, din necesitatea de a asigura o legătură între oștenii din cetate și Turnul Alb. În secolul al XVI-lea se construiește în această zonă zidul de apărare cu opt turnuri și tot atunci a fost săpat canalul Graft pentru drenarea apelor scurse de pe pantele dealului Warthe.

Poarta Schei a fost construită între anii 1827 – 1828, cu contribuția financiară a negustorilor scheieni pentru a ușura accesul spre oraș din cartierul românesc și se află la aproximativ 50 m de Poarta Ecaterina.

Poarta Catharinei (Ecaterinei) este cea mai bine păstrată poarta de acces în oras. Fiind situată la capătul străzii Caterinei – care la rândul ei a preluat numele de la mănăstirea de călugărițe ce fusese acolo – poarta a primit denumirea de Ecaterina. În 1559 a fost ridicat și turnul porții, care se vede și astăzi.

Bastionul țesătorilor a fostconstruit de către breasla țesătorilor, pe patru nivele, cu goluri de tragere, guri de păcură şi cu două turnuri de strajă, bastionul are o arhitectură unică în sud-estul Europei, fiind și cea mai bine păstrată fortificație a orașului.

   • lăcașe de cult

Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”: Inițiativa ridicării acestei biserici s-a născut în condițiile conflictului dintre greci și români, pentru Biserica Sf. Treime. Ca și Biserica Sf. Treime, a fost construită într-o curte, fără fațadă la stradă. Intrarea în biserică se face printr-un coridor al casei parohiale. A fost terminată în 1896 și are ca model o biserică grecească din Viena.

Catedrala Romano-Catolică a fost construită între anii 1776-1782 pe locul bisericii Mănăstirii Dominicane Sfinții Petru și Pavel, în stil baroc, cu vitralii.

Sinagoga a fost construită în anul 1899 după planurile unui arhitect binecunoscut al timpului, Leopold Baumhorn, format la școala Vieneza. Sinagoga a fost inaugurată la 20 august 1901. Construcția cu elemente de Art-Nouveau, care se remarcă pe fațadă, datează din 1915.

   • clădiri de patrimoniu

Casa Baiulescu: pe locul unde astăzi se află Casa Baiulescu a fost ridicat în secolul XIV Bastionul Curelarilor, flancat după ziduri de Zwinger-ul curelarilor, iar dinspre strada Vămii de Zwinger-ul blănarilor. În 1887 Bastionul Curelarilor este vândut şi demolat, pe locul acestuia, Manole Diamandi a ridicat o vilă pe care a oferit-o cadou de nuntă fiicei sale şi ginerului său, Dr. Gheorghe Baiulescu, primul primar român al Braşovului.În această clădire funcţionează în prezent mai multe centre culturale: Centrul Multicultural „George Bariţiu”, Biblioteca Engleză și Alianţa Franceză.

Liceul Andrei Șaguna este un monument de la mijlocul secolului XIX (1851), a fost construit după planurile arhitectului brașovean Ştefan Emilian. Clădirea este o îmbinare a stilurilor Renașterii cu clasic și empire. Plăcile memoriale încastrate în zidurile clădirii amintesc despre prezenţa la Brașov a lui Aurel Vlaicu, Ciprian Porumbescu, precum și despre activitatea unor însemnați profesori ai acestei prestigioase instituţii de învăţământ.

   • muzee și case memoriale

Muzeul de Etnografie din Brașov este consacrat etnologiei regionale din sud-estul Transilvaniei, civilizația comunităţilor rurale din zona Bran, Rupea, Ţara Oltului și Ţara Bârsei. Ca structură administrativă, Muzeul de Etnografie funcţioneazăîn trei locaţii: Brașov, Săcele și Rupea.

Casa Gheorghe Barițiu este o clădire din secolul XIX, unde a locuit timp de 11 ani (1866-1877) omul politic, istoricul și ziaristul transilvanean Gh. Bariţiu (1812 – 1893).

Castelul de la Bran a fost costruit între 1377 – 1382 ca o fortăreață care să asigure apărarea punctului vamal din imediata apropiere. Deși a suferit numeroase transformări această construcție impunătoare, poziționată pe o stâncă înaltă de 60 m, mai păstrează elemente ale stilului gotic original.

Biserica Săsească Fortificată Prejmer – Brașova fost ridicată în secolele XIV – XV și a fost clădităîn formă de cerc cu ziduri groase de 3-4 metri și înalte de 12 metri, bastioane, porți de fier și poduri care se ridicau.

   • trasee montane

Predeal – Diham

Predeal – Pârâul Rece

Predeal – Poiana Brașov

Dâmbu Morii – Șapte Scări

   • obiceiuri, tradiții

Festivalul Narciselor - Dumbrava Vadului este o rezervație naturală care se află în județul Brașov pe teritoriul comunei Sercaia în satul Vad. Rezervația este amplasată în partea de nord a Munților Făgăraș, fiind încadrată de Munții Perșaniului și de podișul Hârtibaciului.